Personalen

Vår styrka, vår erfarna personal


Alla terapeuter har sitt specialkunnande. Alla terapeuter jobbar med stöd- och rörelseorganen, ortopediska klienter, vanliga remissbehandlingar.

Jan finns för det mesta på mottagningen och tar emot sina kunder där.

Lena och Carina är båda specialiserade på neurologisk fysioterapi. NDT Bobath går ut på att analysera och jobba för en målinriktad sensomotorisk träning. Fysioterapins mål är att patienten ska klara sina funktioner i vardagen. Fysioterapin involverar alla berörda parter runt patienten. Största delen av behandlingarna görs som hembesök eller på daghem, skolor och arbetsplatser. Merparten av Lenas och Carinas kunder behöver öppenvårdsterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering.

Alla i personalen har ikraftvarande uppdatering av första hjälpkurs! Alla fysioterapeuter på Esse Fysio är godkända av Valvira, rättsskyddscentralen för hälsovården rättighet att utöva sitt yrke som legitimerad fysioterapeut.

Konditionsskötaren på Esse fysio är godkänd av Valvira, rättskyddscentralen för hälsovården rättighet att utöva sitt yrke som legitimerad konditionsskötare.