Bemer

Bemer

Bemer är behandlingsformen som påverkar kroppens läkning i positiv riktning, vare sig om du är ung eller gammal, frisk eller sjuk, vardagsmotionär eller elitidrottare. Alla har nytta utav Bemer behandling. Bemer apparaten är enkel och trygg att använda, Testad och godkänd utav Valvira . Intresserad att hyra eller skaffa egen Bemer apparat. Kontakta Bemer representant Lena Ray, 050-4447212.

Med hjälp av den patenterade BEMER signalen påverkas kroppens mikrocirkulation, det vill säga kroppens allra minsta och finaste blodkärl, vilket i sin tur leder till bättre immunförsvar, du blir piggare, du sover bättre och kroppen får hjälp till en bättre självläkning. För idrottare är det vetenskapligt bevisat att behandlingen leder till snabbare återhämtning, ökad prestationsnivå och bättre koncentrationsförmåga. 8 minuters på Bemer ger effekt i 15 timmar! Optmal effekt 8 minuter på morron och 8 minuter på kvällen.

Positiva effekter av Bemer behandling och en väl fungerande mikrocirkulation.

  • Ökad fysisk och mental prestation
  • Stärkt immunsystem och mindre mottaglig för infektioner
  • Förbättrad blodcirkulation och förbättring av blodets genomströmning
  • Ökad näring- och syreupptag
  • Bättre utrensning av ämnesomsättningens slaggproduter och toxiner
  • Förbättrande regenererings- och reparationsprocesser
  • Bättre avsyrning av organismen
  • Snabbare läkningsprocesser.

 
Intresserad att hyra eller köpa en egen Bemer apparat, kontakta Lena Ray, 050-4447212

Läs mer om Bemer här.